WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

Gegevens


lesreglement

Lesmogelijkheden


Normaal tarief

Dinsdag en woensdag

Van 20.00 tot 22.00 uur


Gereduceerd tarief

Zaterdag

Van 09.00 tot 11.00 uur

Selecteer een tarief:


Selecteer een lesoptie bij het door u gekozen tarief:

Normaal tarief:

Gereduceerd tarief:Beschikbaarheid

Graag zoveel mogelijk tijden opgeven i.v.m. planning.

Dinsdag van --- tot uur
Woensdag van --- tot uur
Zaterdag van --- tot uur

* Alle lestarieven zijn inclusief BTW en ballen. Mocht u in 2 termijnen willen betalen of heeft u nog vragen neem dan contact op met Tennisschool Hooijer; tennisschool.hooijer@gmail.com


Groepslessen

Bij opgave groepslessen graag naam/namen van partner(s) vermelden:

Naam
1:
2:
3:
4:


Machtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.