WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

GegevensLesreglement

Beschikbaarheid

Om tot een verantwoorde trainingsindeling te komen willen wij je vragen, d.m.v. het plaatsen van een ✓ in onderstaand schema, wanneer je zeker WEL kunt trainen.

Hoe meer opties je opgeeft, des te makkelijker is het om een verantwoorde trainingsindeling te maken.
15.40 - 16.40 16.40 - 17.40 17.40 - 18.40
Dinsdag


15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00
WoensdagMachtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.