WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

Mountain View

Gegevens


lesreglement

Lesmogelijkheden


Maandag en vrijdag

Vanaf 19.00

Selecteer een lesoptie:Beschikbaarheid

Graag zoveel mogelijk tijden opgeven i.v.m. planning.

Maandag van 19.00 tot uur
Vrijdag van 19.00 tot uur

* Alle lestarieven zijn inclusief BTW en ballen. Mocht u in 2 termijnen willen betalen of heeft u nog vragen neem dan contact op met Tennisschool Hooijer; tennisschool.hooijer@gmail.com

Groepslessen

Bij opgave groepslessen graag naam/namen van partner(s) vermelden:

Naam
1:
2:
3:
4:


Machtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.